Enregistré en tant qu’association, Regard est un média franco-roumain comprenant :

  • Une lettre électronique (Regard, la lettre).
  • Un album de photographies.
  • Un espace audiovisuel d’entretiens (Son/Image).

Figurând ca asociație, Regard este un mijloc media franco-roman care include:

  • O scrisoare electronică (Regard, la lettre).
  • Un album.
  • Un spaţiu audiovizual de interviu (Son/Image).

 

 

ASOCIAŢIA REGARD persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, cu sediul social în Bucureşti, Strada Gheorghe Ţiţeica nr. 212-214, Etaj 3, Cam. 2, Cod poştal 014475, Sector 2înregistrată în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor sub nr. 128/13.12.2016 conform Încheierii civile din data de 23.11.2016 având Cod de Înregistrare Fiscală nr. 36890716